2015. május 3., vasárnap

Maidenhead - dynaTrace 6.2 workshop

Az elmúlt héten részt vettem a Maidenhead-ben megtartott, dynaTrace 6.2 újdonságait bemutató 2 napos workshop-on. A dynaTraceWeb keretében, a GWTgridster.js és highcharts alapokon egy olyan webes felületet hoztak létre, ahol a meglévő dashbordjaink nézegetése mellett akár sajátokat is gyorsan összepattinthatunk. Az újdonságok között volt a Smart Analysis Engine továbbfejlesztése, az instrumentációs cache-elés, az exception szenzor feljavítása, a külső szolgáltatások nevesítésének megoldása és a licence kezelési módosítások. Az új feature-ök mellett szó volt az agenteket és a dynaTrace architektúrát is nagyban érintő jövőbeli fejlesztésekről, melyekről a dynaTrace Product Manager-e mesélt személyesen. A dT 6.2 a jövő hónapban fog megérkezni, várjuk szeretettel! :)


A workshop után még 3 napot Londonban töltöttem, ahol megnéztem a város főbb nevezetességeit és persze a híres múzeumokat is melyekre már nagyon kíváncsi voltam. Ez a kis pihenés most pont jól jött a munkával, tanulással és vizsgákkal tele zsúfolt elmúlt félév lezárásaként.

2015. április 2., csütörtök

Java SE 8 - Stream API további példák

A Stream API lehetőségeit érdemes minél jobban kihasználni, ha már Java SE 8-on fejlesztünk, ezért a múltkori cikket folytatva nézzünk meg még néhány használati példát.

Az alábbi kód megjeleníti a legtöbb karaktert tartalmazó String-et a listából. Látható, hogy milyen elegánsan használható a Comparator funkcionális interfész comparing() statikus metódusa mivel nem kell mindkét összehasonlítandó objektumot definiálni, csak azt kell meghatározni egy lambda kifejezéssel, hogy miszerint végezzük el az összehasonlítást. A max() hívás visszatérési értéke egy Optional<T> típusú objektum, amitől lekérdezhetjük az eredményt egy get() hívással vagy akár azt is hogy volt-e egyáltalán valamilyen eredmény: isPresent().
List<string> fruitList = 
 Arrays.asList("Alma","BaNÁN","KÖRTE","szILVA","BaracKok","kiwi");

String max=fruitList.stream()
 .max(Comparator.comparing(s -> s.length())).get()

System.out.println(max); //BaracKok
A következő példa a listában található sztringeket összefűzi az első 3 karakterük felhasználásával. A sztringeket 3 karakteres formára leképező map() már ismerős lehet az előző cikkből, azonban van itt egy újdonság is a reduce(). A reduce segítségével a Collection elemeit egy adott értékre redukálhatjuk le, hasonlóan ahogy a korábban bemutatott max() is működik. A példánál maradva, itt a reduce feladata az lesz, hogy a 3 karakteres sztringeket összefűzze egy String-be.
String concat=fruitList.stream().map(s -> s.substring(0, 3))
 .reduce("",(acc,curr) -> acc+curr);

System.out.println(concat); //AlmBaNKÖRszIBarkiw
A végére hagytam a kedvencemet a flatMap metódust, amivel egy listákat tartalmazó lista elemeit a lehető legelegánsabb módon dolgozhatunk fel. A Java 8 előtti időkben ehhez még 2 for ciklust kellett volna használnunk...
List<List<String>> list = new ArrayList<>();
List<String> sList1 = Arrays.asList("aaa", "bbb", "ccc");
List<String> sList2 = Arrays.asList("ddd", "eee", "fff");
List<String> sList3 = Arrays.asList("ggg", "hhh", "iii");  
list.add(sList1);list.add(sList2);list.add(sList3);

// external iteration
for(List<String> ls: list)
 for(String s: ls)
  System.out.println(s);  

// internal iteration
list.stream().flatMap(l->l.stream())
       .forEach(e->System.out.println(e)); 
Hát ennyi lett volna a Stream API, a folytatás hamarosan következik.

2015. március 3., kedd

Java SE 8 - Stream API bevezető

Legutóbb a Java 8 funkcionális interfészeivel ismerkedtünk meg, most pedig következzen a Stream API. A Java 8 könyvtárakhoz kapcsolódó legnagyobb változások a Collections API-t érintették, többek között megalkották a Stream API-t, amivel a Collection-ben lévő objektumokat - kihasználva a Lambda kifejezések lehetőségeit - most már stream-ként is feldolgozhatunk.

A Stream API előtti időkben ha egy listát akartunk bejárni, akkor külső (external) iterációt alkalmaztunk, ami feleslegesen terjengőssé tette a kódot valamint a párhuzamosított végrehajtásra való átállás esetén az egészet újra kellett írnunk. A Stream API egy olyan fluent megoldást ad a kezünkbe, ahol nem kell külön for ciklusokat definiálnunk, az iteráció (internal) részleteit lekezeli az API.
List<String> fruitList = 
 Arrays.asList("Alma","BaNÁN","KÖRTE","szILVA","BaracKok","kiwi");

// external iteration
long xcount = 0;
for (String str : fruitList) {
 if (str.length() == 4)
  xcount++;
}
System.out.println(xcount); //2

// internal iteration with Stream API
xcount=fruitList.stream().filter(str -> str.length() == 4).count()
System.out.println(xcount); //2
Az fenti kódrészlet megszámolja a 4 karakteres String-eket a Java 8 előtti és a Stream API által bevezetett iteráció használatával. Az internal iterációnál maradva, a stream() hívással elkérjük a listában található objektumok stream-jét, majd a Lambda kifejezést használó intermediate filter() művelettel kiválogatjuk a 4 karaktereseket, végül a count() terminate hívással lekérdezzük ezen elemek darabszámát. Érdemes tudni, hogy az intermediate műveletek csupán konfigurációs (lazy) feladatot látnak el, a tényleges bejárás a terminate (eager) művelet során történik meg.
Set<String> set = fruitList.stream()
 .filter(str -> str.length() != 4)
 .map(str -> str.toUpperCase()).collect(Collectors.toSet());

System.out.println(set); // [BARACKOK, KÖRTE, BANÁN, SZILVA]
A következő példa a nem 4 karakteres Stringeket nagybetűssé alakítja, majd az eredményt egy Set-be teszi. A map() konfigurációs művelet az értékeket egy másik értékre konvertálja át, az esetünkben minden egyes String-et - ami a filter()-ben definiált feltételnek megfelel - nagybetűssé alakít. A collect() hívással megkezdődik a Stream feldolgozása és a megfelelő objektumok bekerülnek az új Set-be.

A folytatásban további példákat fogok mutatni a Stream API használatára. De most legyen egy kis házi feladat: a filter() és a map() milyen funkcionális interfészt használ paraméterként?